Voorwoord Bruisende branche Beste lezer, W ij hebben moeten besluiten om de komende editie van onze beurs te annuleren. Onder de huidige economi050 “ Nieuwe generatie is heel visueel ingesteld” sche omstandigheden bleek het niet mogelij k een exposantenaanbod te kunnen bieden dat voldoet aan onze kwaliteitseisen. Wij kij ken vol vertrouwen naar de toekomst en beraden ons over een nieuwe datum. Berichten met een dergelij ke strekking zij n de afgelopen twee jaar regelmatig terug te vinden in onze e-nieuwsbrieven en in dit magazine. In deze editie maken we op de nieuwspagina’s melding van een viertal geannuleerde en/of verschoven beurzen en dat is nog maar een selectie van wat we de afgelopen maanden online hebben gemeld. Reden voor een somber betoog over het marketing- en communicatiemedium beurzen? Nee, dat zeker niet. Want op dezelfde nieuwspagina’s melden we ook vij f nieuwe beurzen. Tegenover elke beurs die (tij delij k) verdwij nt, verschij nt ook minstens een nieuw initiatief. Een nieuwe nichemarkt die zich presenteert, een nieuw beursconcept dat het levenslicht ziet. Het totaal aantal beurzen wordt niet minder. In deze Expovisie wij den we daarom een artikel aan drie nieuwe beursorganisatoren. Mensen die vanuit hun passie of beroep behoefte hadden om gelij kgestemden bij elkaar te brengen. Zo lees je dat wat begon als een webwinkel, uitgroeide tot een community en uiteindelij k een beurs met een hoog eventgehalte. Het is een trend. Online communities gaan uiteindelij k evenementen organiseren om elkaar ook persoonlij k te kunnen ontmoeten. Dat kan een congres zij n, een beurs, een netwerkborrel, een feest of een combinatie van al deze evenementen. Met als gemene deler dat deze special interest bij eenkomsten worden georganiseerd door mensen die nog niets weten van de geldende conventies in de beurzen- en evenementenbranche. Innovatie is het resultaat. Professionele beursorganisatoren worden door de huidige economische omstandigheden gedwongen hun beursconcepten onder de loep te nemen. Nieuwkomers in het beurzenvak brengen nieuwe ideeën in. En de toeleveranciers bewegen mee. Zoals Henk Ontwerpers die het instrument Effi ciënt Exposeren heeft bedacht, Faircom Media die een grootformaat beursapp met reclamemogelij kheden ontwikkelde en JMT die haar inspanningen op het gebied van duurzaam transport beloond zag met de Lean & Green Award. Dit en nog veel meer lees je in deze editie van Expovisie. Het is net als in andere branches niet makkelij k op dit moment, maar het bruist van de initiatieven in de beurzenbranche. s Edwin Nunnink Edwin.nunnink@hetportaal.com Colofon JAARGANG 60, WINTER 2011, Expovisie nummer 610, vakblad VOOR DE EXPOBRANCHE. OPLAGE: 9.000 exemplaren. FREQUENTIE: vier keer per jaar. UITGEVERIJ: Het Portaal Uitgevers, Postbus 125, 1520 AC Wormerveer, T: (075) 6475747, F: (075) 6284914, E: expovisie@hetportaal.com, I: www.expovisie.nl REDactie: Edwin Nunnink (Hoofdredacteur Nederland), Christophe Landuyt Beurstechniek Beursfilm levert meerwaarde (Hoofdredacteur België), Judith Munster (Eindredactie). UITGEVER: John Swaab. ABONNEMENTEN: Els Metselaar (abonnementen@hetportaal.com), Nederland en België: € 84,36 per jaar (excl BTW), Europa: € 88,36 per jaar, Studenten: € 46,35 per jaar. Abonnementen worden afgesloten voor een jaar en verlengd tot wederopzegging. Opzeggen: schriftelijk twee maanden voor afloop van de abonnementsperiode. VERZENDING BELGIË: 4x per jaar, maart, juni, september, december. Erkenningsnummer P309948. Afgiftekantoor Antwerpen X. ADVERTENTIES: Mart Mulder (mart.mulder@hetportaal.com), T: (06) 54317087. TRAFFIC: Els Metselaar (traffic@hetportaal.com), T: (075) 6475747. VORMGEVING: Aryen Bouwmeester, SDA Print + Media. DRUK: SDA Print + Media. COVER: Febiac. 005 Pagina 4

Pagina 6

Interactieve internet studiegids, deze mailing of flyer is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal uitgeven van digi handleidingen.

Expovisie winter 2011 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication