Grand Ol’ lady Op zijn achttiende begon Pierre Hermant met Buzz, een blad voor het rijke nachtleven in en om de hoofdstad. Zijn diploma politicologie en een Master European Studies inspireerden hem om de vakpublicatie Diplomatic World op de rails te zetten. Met een MBA aan de Vlerick School of Management verzilverde hij zijn levendige belangstelling voor het bedrijfsleven. Hermant: ”Bruggen slaan tussen de politieke en de zakenwereld heb ik vooral geleerd als general manager van de European Business Summit. Daar moest ik twee heel uiteenlopende culturen - ook letterlijk - nader tot elkaar brengen. Dat doe je met de nodige omzichtigheid, lepeltjesgewijs maar toch met voldoende pressie om de zaken te doen vooruitgaan. En zo moet het ook bij Febiac: het Autosalon bestaat 110 jaar en heeft zowat de status van een Grand Ol’ Lady. Als je daar aan wilt vertimmeren en verbouwen, moet dat met veel diplomatie. Maar toch… Bezoekersregistratie is een eerste stap, de volgende stap is dat we het merk ‘Autosalon’ verder uitbouwen en ook door het jaar evenementen gaan organiseren. Elk beursorganisator zit nu waarschijnlijk heftig te knikken ‘Natúúrlijk moet je dat!’, maar voor Febiac zal dat al een grote stap zijn.” Half miljoen mannen “Voor een event als het Autosalon is het risico reëel dat je zo erg focust op voertuigen en constructeurs, dat je de andere opportuniteiten niet meer ziet. Wie kan zeggen dat hij meer dan een half miljoen mannen met een gemiddeld tot hoog bestedingsgedrag bereikt? Wij dus wel! En dat bereik willen we delen met commerciële partners die ‘sectorvreemd’ zijn, op voorwaarde dat ze a) zich kunnen vinden in de filosofie van Febiac, b) een echt meerwaarde kunnen bieden aan onze bezoekers en c) een sterke aantrekkingskracht uitoefenen op onze doelgroep. Dat lukt alleen met partners die een sterk merk in huis hebben. Ik zie ons nog niet zo snel in zee gaan met pakweg een fabrikant van waterontharders. Maar als een brouwer een aantrekkelijk voorstel doet om zijn nieuwe alcoholvrije pils tijdens het salon in de aandacht te werken, dan ga ik daar zeker even voor zitten.” Eindeloze trits regels In juni 2010 werd Hermant voorzitter van de Febelux, de nieuw-gefusioneerde vakorganisatie die onder één van beide namen verder wil. Het had heel wat voeten in de aarde om s Pierre Hermant: “We zijn een programma gestart waarbij de leden bij elkaar op bezoek gaan. Zo krijgt elk van hen de mogelijkheid om zijn of haar businessmodel uit te leggen. Dat zal de onderlinge verstandhouding gevoelig verbeteren.” beursorganisatoren, hallenexploitanten en dienstenleveranciers in één huis samen te brengen, hier en daar rommelt het nog wat na, maar het lijkt erop dat de ergste stormen zijn gaan liggen. Daar heeft zowaar de politiek-administratieve actualiteit toe bijgedragen. Hermant: “Door een gril in de ARAB (de Belgische variant van de Arbowet, red.) vallen beursstands tijdens de opbouw en afbouw van een beurs voortaan in de categorie tijdelijke en mobiele werven. Daardoor zijn een schier eindeloze trits regels, beperkingen en verplichtingen van toepassing die het nagenoeg onmogelijk maken überhaupt nog een beursstand te bouwen en waar bovendien nog eens een fors kostenplaatje aan vast zit. Een Kafkaiaanse situatie die nog eens bemoeilijkt wordt door het feit dat allerhande reglementen verschillend zijn in de drie Belgische regio’s. Wij zijn naar de betrokken administraties gestapt om uit te leggen dat er toch wel een verschil is tussen een beursstand in elkaar timmeren en bijvoorbeeld zwerfvuil verzamelen langs een drukke snelweg. Het resultaat is dat er een dialoog op gang is gebracht. We hebben zicht op een regeling die iets meer aansluit bij de reële situatie van een beurs in opbouw en de risico’s die daaraan verbonden zijn.” Gemeenschappelijke belangen “Het mobiele wervenincident heeft het belang van een goed geëquipeerde vakorganisatie plots heel concreet gemaakt. Zowel beursorganisatoren als standbouwers worden door de regeling benadeeld, - een beter voorbeeld van gemeenschappelijke belangen kan je niet vinden. Ik verwacht dat zich in de toekomst nog een aantal van die thema’s zullen aanbieden. Ik heb voor mijn voorzitterschap twee prioriteiten geformuleerd: terug naar de leden en aandacht voor onderwijs. De bedrijven die bij Febelux aangesloten zijn, moeten dat lidmaatschap als uiterst waardevol ervaren, niet alleen op directieniveau maar ook bij de medewerkers in het veld. Daarom gaan we het activiteitenpakket van Febelux diversifiëren en ook andere thema’s - boekhouden, human resources, marketing et cetera - aansnijden. Bovendien hebben we een programma opgestart waarbij de leden bij elkaar op bezoek gaan. Zo krijgt elk van hen de mogelijkheid om zijn of haar businessmodel uit te leggen. Dat zal de onderlinge verstandhouding gevoelig verbeteren en moet uiteindelijk leiden tot een nog vlottere samenwerking.” Aanstormende generaties “Wat het luik onderwijs betreft, is de opdracht dubbel: enerzijds zorgen dat de diversiteit aan beroepen en competenties binnen de beurzenbranche voldoende aan bod komt; en anderzijds het instrument beursdeelname een volwaardige plaats geven binnen het marketingdiscours. Dat thema heeft wel vaker op de agenda van de vakfederatie gestaan en er zijn ook wel concrete acties geweest om met marketeers in dialoog te treden, maar het bleef vaak bij geïsoleerde pogingen. Deze keer willen we het op een meer geïntegreerde manier aanpakken. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat ons jargon ook echt zijn plaats krijgt in het marketinglexicon. En dat de aanstormende generaties marketeers en managers weten waar we het over hebben wanneer we de term beursstand gebruiken.” s 013 Pagina 12

Pagina 14

Heeft u een gids, issuu of e-verenigingsbladen? Gebruik Online Touch: jaarverslag van papier naar online converteren.

Expovisie winter 2011 Lees publicatie 2Home


You need flash player to view this online publication